Getekend vonnis

Begeleidende foto's bij het boek (genomen door Uschi Claes)

Huis Thomas Berg

Sinds hij naar Leuven was overgeplaatst, huurde Berg een flat in een zeventiende-eeuws pand met in het midden een grote, hoefijzervormige poort.

DijleterrassenLeuven

De werkzaamheden aan de rivieroever hadden maandenlang aangesleept en hoewel Berg aanvankelijk sceptisch was geweest omdat de oude balustrade had moeten wijken, moest hij toegeven dat het resultaat er mocht zijn.

Sint-Annastraat Leuven

Rendou woonde in de Sint- Annastraat, op tien minuten lopen van de Oude Markt. Vanaf de straat zag Berg dat de achterkant van zijn woning aanleunde tegen de sacristie van de Predikherenkerk.

Sint-Annastraat Leuven

Het huis van Rendou had een voortuin, van de straat gescheiden door een witgeverfde, bakstenen muur. Naast de deur zat een huistelefoon met camera. Berg belde aan.

Café De Weerelt Leuven Oude Markt

De naam stond in een medaillon tegen de gevel: DE WEERELT. In ouderwetse spelling geschreven, aangezien de meeste huizen op de Oude Markt na de Eerste Wereldoorlog waren heropgebouwd.

Beeld café De Weerelt Leuven Oude Markt

Daar stond hij dan! Op een hoogte van ongeveer vijfentwintig meter. In grijs arduin en geknield op één been terwijl hij met beide armen een reusachtige globe vasthield die op zijn nek en schouders drukte.

Jacquemart

De jacquemart op de Sint-Pieterskerk sloeg één keer. Berg keek omhoog naar de vergulde figuur die glansde in de zon. Het was kwart over één.

wensbrug

Berg zag hoe ze het Wensbruggetje passeerden. Lang geleden, toen er een eind was gekomen aan zijn relatie met Julie, had hij op die plaats een muntstuk in de Dijle gegooid. Het had niets geholpen.

Naamsestraat Leuven

Berg liep naar de voortuin van het Atrechtcollege. Op straat troepte een groep nieuwsgierigen samen die de ongewone activiteiten vanachter het ijzeren hek gadesloegen.

Binnenplaats Leuven

De Opel Zafira kwam met knerpende remmen tot stilstand voor de poort van het Atrechtcollege. Berg repte zich via het bakstenen pad onder de passage naar de binnenplaats.

Naamsestraat Leuven

Berg tuurde door de glazen deur naar binnen. De bibliotheek was niet diep, hooguit zes of zeven meter. Tegen de muur stonden boekenrekken; in het midden tafels.

Open ruimte

Op het binnenplein van het Atrechtcollege prijkte de reusachtige hemelglobe van Ferdinand Verbiest.

Naamsestraat

Het kantoor op de eerste verdieping, zag Berg, keek uit op de binnenplaats. Beneden stond Wenderickx met zijn handen in zijn zakken bij de hemelglobe.

Beeld Mercator

Bergs oog viel op het standbeeld van Mercator. De zestiende-eeuwse humanist werd voorgesteld met een lange baard en hield met beide handen een globe vast.

Mercatorpad Leuven

Hoewel het Mercatorpad zich vlak bij zijn woning bevond, had Berg het ooit maar één keer gebruikt. In het deel van de Mechelsestraat waar het naartoe leidde, kwam hij zelden of nooit

18km paal Leuven

Vlakbij stond een oude kilometerpaal. In het arduin was een grote nul uitgekapt omdat de steen vroeger het beginpunt vormde om de afstand naar andere steden te meten.