Dood in december

Begeleidende foto's bij het boek (genomen door Uschi Claes)

Moordplaats waterrad kasteel Arenberg

Tegen een houten schot aan de voet van de constructie zag Berg het naakte lichaam van een vrouw liggen. De benen dreven mee met de stroming; het bovenlichaam lag op de oever en werd op zijn plaats gehouden door het schutsel.

Arenbergkasteel

Berg was inmiddels bij het kasteel beland en liep de stenen poortbrug op. Het renaissancegebouw was jaren geleden door de universiteit aangekocht en ingrijpend gerestaureerd. Hij duwde tegen de houten poort. Gesloten.

Faculteitsbibliotheek Godgeleerdheid

Precies 35 jaar geleden, in 1973, was de faculteits-bibliotheek van Godgeleerdheid naar het toen gloednieuwe gebouw aan het Donatuspark verhuisd en Alex was van mening geweest dat ze die verjaardag niet onopgemerkt mochten laten voorbijgaan.

Maurits SABBE-BIBLIOTHEEK Leuven

Naast de deur van het faculteitsgebouw hing een plaatje met daarop MAURITS SABBE-BIBLIOTHEEK – 1973. Berg grinnikte toen hij het jaartal zag. De herdenking van de stichting, 35 jaar geleden, kwam echt wel op de valreep.

Hoekhuis Brusselsestraat Leuven Grote markt

Hij wees naar de eerste verdieping van het huis op de hoek van de Brusselsestraat en het marktplein. Het neoclassicistische gebouw had een identieke pendant aan de overzijde van de straat, de enige spiegelbeeldconstructie in de stad.  

Wenteltrap

Evy en Joke haastten zich voor de regen naar binnen. Meteen bij de deur bevond zich een witstenen wenteltrap die aan het café zijn naam had gegeven. De zaak zelf was ondergebracht in de vroegere gehoorzaal van het Drietalencollege.

Bewakingscamera

De laatste tijd liet het stadsbestuur op almaar meer plaatsen bewakingscamera’s installeren. Berg wist dat deze maatregel genomen was in samenspraak met de politie, maar zelf had hij een afkeer van de dingen. Naar zijn smaak werd Orwells wereldbeeld veel te snel werkelijkheid.  

Donatuspark

Ze staken de straat over en wandelden het Donatuspark in. Bij de dichtgevroren vijver stond een bouwvallige toren, omgeven door dranghekken die wandelaars moesten beschermen tegen neervallende stenen.

Ringmuur Donatuspark

Berg herinnerde zich dat de hekken er al in zijn studententijd stonden. De toren, één van de schaarse overblijfselen van de 12de-eeuwse ringmuur, was dringend aan restauratie toe, maar werd al decennialang door het stadsbestuur aan zijn lot overgelaten.

Moordplaats standbeeld Fiere Margrietje

Op een pleintje passeerden ze een bronzen beeld. De sculptuur toonde een liggende, naakte vrouw op een grote, platte natuursteen. Het was Fiere Margrietje, de kuise maagd die in de dertiende eeuw was aangerand en vermoord.

Fiere Margrietje

Berg zag dat het brons een geelkoperen kleur had gekregen ter hoogte van de borsten en het schaamhaar. Blijkbaar werd het arme wicht nog steeds aangerand.

Kloosterhof

Het Kloosterhof was gevestigd in een 16de-eeuws pand dat ooit de residentie was geweest van Guy Morillon, de secretaris van Keizer Karel de Vijfde. Later had het dienst gedaan als klooster van de augustinessen, vandaar de naam.

Huis Berg

Coens arriveerde bijna een kwartier te laat. Hij excuseerde zich uitvoerig, maar Berg zag ook wel dat de straten nauwelijks berijdbaar waren. De hele stad lag onder een wit tapijt van meer dan tien centimeter dik.

Apotheek Layensplein Leuven

Berg zag de apotheek liggen waar Toonders hem over verteld had. Het gebouw lag op de hoek van het Mathieu de Layensplein en het Margarethaplein dat zich uitstrekte aan de noordkant van de Sint-Pieterskerk.

Fiere Margarethaplein

Toen ze buiten stonden zei Toonders: ‘De dag van vandaag blijft er niets meer over van de verering van Fiere Margrietje, maar dat neemt niet weg dat de heilige nog overal in de stad aanwezig is. Dit plein bijvoorbeeld is naar haar genoemd.’

Café In De Fiere Magriet

Op de hoek van de Diestsestraat vestigde Toonders Bergs aandacht op het stenen opschrift tegen de trapgevel van een huis. Er stond: IN DE FIERE MARGRIET. Berg herinnerde zich dat het pand al in zijn studententijd uitgebaat werd als café.

Fiere Magrietje Sint-Pieterskerk

Ze bleven staan bij een gebouwtje in gobertangesteen dat opgetrokken was tussen twee transkapellen van het koor. In een nis boven de boogvensters prijkte een beeld van de heilige, voorgesteld als een jong meisje met een wijnkruik in de hand.

Fiere Magrietje Stadhuis Leuven

Via de Grote Markt liepen ze naar een zijingang van de kerk. Terwijl ze het stadhuis passeerden, wees Toonders naar de westgevel van het gebouw. ‘Daar staat zij ook’, zei hij. ‘Ziet u haar? Op de tweede rij aan de kant van de Naamsestraat.’

Boom_van_het_Groot_Verdriet

Evy staarde in gedachten verzonken naar buiten, naar de enorme boom in de voortuin van het Atrechtcollege. Sophora japonica, mompelde ze voor zich uit. De Boom van het Groot Verdriet.

Het wensbruggetje

Berg had plots zin om op zijn stappen terug te keren, bij het Wensbruggetje een munt in het water te gooien en de dwaze hoop uit te spreken dat hij de voorbije week ongedaan kon maken.

Wolvepoortpad

‘Chef!’ Glenn wees naar een klein poortje in de muur aan de linkerkant van de straat met daarachter een stenen trap die steil omhoog liep. WOLVEPOORTPAD, stond er op een bordje.

Het Van Dalecollege Leuven

Berg liep naar de achterkant van een groot, oud gebouw in donkere baksteen en stak de binnenplaats over waar de sneeuw geruimd was. Ineens zag hij waar hij was. Het Van Dalecollege!

Atrechtcollege

Berg stak hinkend de straat over. Onder de poort van het Atrechtcollege liep een smal weggetje het gebouw in. Hij zag een bord met daarop RUTERIUSPAD. Het was de eerste keer dat hij hier kwam.