Het gewicht van de haat

Begeleidende foto's bij het boek (genomen door Uschi Claes)

De Klimop

Drie kwartier later stapte Berg in Leuven uit. Hij stak het Martelarenplein over. Aan de overkant waren een paar restaurants. Eén ervan heette de Klimop. Hij ging naar binnen. Het eerste wat hij deed, was een dubbele martini bestellen.

Hallen Diestsesteenweg

Het stadsbestuur had beslist om een deel van de vroegere spoorwegateliers aan de Diestsesteenweg als opvangcentrum in te richten voor 250 Syrische asielzoekers. De site lag dicht bij het station en stond bekend als de Centrale Werkplaatsen.

Trap Keizersberg

‘De man is gestorven aan een schedelbreuk,’ zei Geeraerts terwijl hij naar de trap bij de Keizersberg wees. ‘Hij is met zijn achterhoofd op de hoek van een trede terechtgekomen. Aan het bloed op het arduin kan je precies zien waar.’

Trappen aan ingang van het Keizersbergpark

Berg en Coens troffen vijftig meter verder een tweede trap aan die uitgaf op een bakstenen muur met drie boogvormige doorgangen, elk voorzien van een metalen hek. Alleen het rechtse stond open.

Beeld Maria Keizersberg Leuven

Berg stak het grasplein over en liep tot bij een enorm Mariabeeld in kalksteen dat op de rand van de heuvel stond en uitkeek over de stad. Volgens een informatiebord mat het veertien meter en was het in 1906 geplaatst op de grondvesten van de hertogelijke burcht.

Uitzicht Keizersberg Leuven

Vanaf zijn plaats zag Berg Leuven liggen, met achter elkaar drie kerken: de Sint-Geertrui, de Sint-Pieter en de Sint-Michiel. Hier en daar rezen een paar moderne flatgebouwen als anachronistische misbaksels tussen de daken omhoog. Berg schudde spijtig zijn hoofd. Waarom hadden beleidsmakers nooit respect voor de authenticiteit van een stad?

ingang Keizersberg Leuven

De wandelweg liep tot aan de voorkant van de abdij en sloot aan op de hoofdingang. Via een poortgebouw kwamen ze in de Mechelsestraat terecht die verder omhoogliep naar de ringweg en links een bocht maakte en een heel eind naar beneden de Burchtstraat kruiste.

Gevel moorinneken Grote markt Leuven

Op de eerste verdieping, onder het borstbeeld van een zwarte vrouw, stond in gouden letters: HET MOORINNEKEN. Eeuwen geleden heette de zaak DEN MOER, afkomstig van de naam Maurus, maar later had men aangenomen dat het woord ‘moor’ of ‘zwarte’ betekende en werd de gevel – onterecht – opgesierd met het beeld van een kleurlinge.

kraagsteen_stadhuis_leuven

‘Dat is de Leviathan,’ wees Berg naar de kraagsteen. ‘Een Bijbels zeemonster uit de oertijd dat door God is vernietigd. Hij stelt de chaos voor die er was voor de schepping, maar ook de duivel die op het einde der tijden de zondaars opslokt.’

Spaansdak

Het Spaans Dak lag aan de rand van Meerdaalwoud. Het gebouw dateerde uit de 16de eeuw en was opgetrokken op de restanten van een 14de-eeuws slot. De afgelopen eeuwen had het verschillende functies gehad: buitenverblijf, jachthuis, boswachterswoning en tenslotte restaurant.

OHL Voetbalstadion Oud-Heverlee Leuven

Normaliter was Coens vanavond naar de voetbalwedstrijd van OHL tegen Lokeren gaan kijken, maar de burgemeester had de match afgelast vanwege het verhoogde dreigingsniveau in de hoofdstad. Op de sociale media regende het al de hele dag klachten over die beslissing.

Detail monument kerkhof Leuven

‘Deze zijde van het monument is aan onze stad gewijd,’ zei de man. ‘Ze beeldt de brand van Leuven uit op 25 en 26 augustus 1914. Beneden ziet u een dode vrouw tussen het puin liggen en wat verderop leidt een oude man een kind weg uit de brandende stad.’

Crypte monument kerkhof Leuven

De crypte bestond uit een smalle gang van twintig meter lengte die aan het andere uiteinde uitgaf op een tweede trap. Links en rechts bevonden zich hoge muren met nissen. Het waren er 100 aan elke kant, met telkens één of twee lichamen in. Alles samen lagen hier bijna 300 mensen begraven.

Grafkelder crypte monument kerkhof Leuven

De individuele grafkelders waren afgesloten met stenen platen die op een paar plaatsen verdwenen waren. In het vale licht gaapten de openingen hem toe als donkere, onpeilbare spelonken. Hij gruwde. Het was alsof je telkens in het boze oog van de dood keek.

Arduinen plaat crypte monument kerkhof Leuven

Op de arduinen plaat die de ingang afdekte, zag Berg twee rijen met namen. Bovenaan stond te lezen – in het Nederlands en het Frans – dat het om gesneuvelde soldaten ging die in de crypte lagen begraven.

Middelbare school Heilig-Hartinstituut Heverlee

Een kwartier later reden ze het domein van het H. Hartinstituut op. Berg kende de school. Een aantal jaar geleden was het de plaats delict geweest van een andere moord: een vrouwelijke leerkracht wier lijk in één van de koelkamers van de kelder was gedumpt.